Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

cocciuella
16:17
6978 7622
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAbbaPater AbbaPater
cocciuella
16:16
Reposted fromstroschek stroschek viaargasek argasek
cocciuella
16:16
cocciuella
16:15
5049 eb0b 500
Reposted fromstroschek stroschek viaargasek argasek
cocciuella
14:09
cocciuella
14:07
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viahidingtonight hidingtonight
cocciuella
14:04
5792 98de 500
Reposted fromseaweed seaweed vianiedoskonalosc niedoskonalosc
cocciuella
14:03
7568 2e3b 500
Reposted fromtfu tfu vianiedoskonalosc niedoskonalosc
cocciuella
13:03
4500 10f5 500
Usługi
Reposted fromvs vs viaMilcatopy Milcatopy
cocciuella
12:28
Reposted fromtgs tgs viaMilcatopy Milcatopy
cocciuella
12:16
7914 e11c 500
Reposted fromtichga tichga viasofias sofias
cocciuella
11:49
7275 b882 500
11:26

April 23 2018

cocciuella
20:22
6991 0686
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahemsbeach hemsbeach
cocciuella
20:21
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaTank Tank
cocciuella
20:20
3076 9c74
Reposted fromTugasafado Tugasafado viav2px v2px
cocciuella
20:19
Reposted fromtgs tgs viaHypothermia Hypothermia
cocciuella
20:16
Reposted fromtgs tgs viaFiriath Firiath
cocciuella
20:15
0848 8586
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPewPow PewPow
cocciuella
20:12
6514 4b87
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAbbaPater AbbaPater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl